หัวข้อ :  
แบบประเมินความพึงพอใจต่อครูผู้สอน
   
รายละเอียด : 
แบบประเมินความพึงพอใจของครู ที่จะให้เด็กประเมิน ให้ครูแต่ละคนติดต่อเด็กเอาเอง ให้มาโหลดหน้าเว็บ เอาไปใช้ประเมิน แล้วส่งมาทางเมลล์ของครูแต่ละคนเอาเอง ประเมินในทุกรายวิชานะคะ....ทางวิทยาลัยจะใช้เป็นข้อมูลในการทำ SAR ต่อไปค่ะ........งานประกันคุณภาพ 
   
เอกสารแนบ : 
rJPdtL8Thu14226.doc  
   
วันที่ : 
31/03/2554  เวลา : 01:42:26 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา คนใจดี