หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
หัวข้อ : แผนกช่างไฟฟ้ากำลังได้ทำระบบไฟฟ้า ณ ถ้ำเมืองออน
โดย : admin
อ่าน : 8972
เสาร์์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ร่วมกันทำระบบไฟฟ้า ณ ถ้าแม่ออน
คลิกภาพกิจกรรม