หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ
หัวข้อ : ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดย : pinyapach.11
อ่าน : 972
จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์