หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ
หัวข้อ : ประกาศประชาพิจารณ์ และ (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
โดย : pinyapach.11
อ่าน : 960
อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศประชาพิจารณ์ และ (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2