หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/กิจกรรม
หัวข้อ : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 1567
อังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมือวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ลานองค์พระวิษณุกรรม เพื่อบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและเหล่าเทพ หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนแต่ละแผนกนำพานดอกไม้ธูปเทียน มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เมื่อเสร็จจากพิธีไหว้ครู ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแผนกต่าง ๆ

คลิกดูรูปภาพ