ชื่อ - นามสกุล :นายจตุรงค์ แดงตั๋น
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์/หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างยนต์