ชื่อ - นามสกุล :นายสิราม ถามดี
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์/หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างยนต์