ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย ไชยวงค์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :17/1 ม.5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Telephone :094-629559
Email :tum_sittichaisc161@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง