ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0817642587
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :