ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพงษ์ วิชัยชมภู
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง/หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง