ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิศักดิ์ คำโต
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาพื้นฐาน/หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานประกันฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาพื้นฐาน/หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานประกันฯ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาพื้นฐาน/หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานประกันฯ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาพื้นฐาน/หัวหน้างานปกครอง/หัวหน้างานประกันฯ