ชื่อ - นามสกุล :นายธีรชัย ปทุมพร
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกสามัญ/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูวิชาคณิตศาสตร์