ชื่อ - นามสกุล :นายประยูร วันต๊ะ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา