ชื่อ - นามสกุล :นางมุกดา พิมใจ
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
หน้าที่หลัก :แม่บ้าน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักการ/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
หน้าที่ในกลุ่ม : แม่บ้าน