ชื่อ - นามสกุล :นายบรรจบ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง