ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทิพรัตน์ คำจีน
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาสามัญ/หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาสามัญ