ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาสามัญ/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาสามัญ