ชื่อ - นามสกุล :นางอริสรา จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาสามัญ/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาสามัญ