ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชัย อาจหาญ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน