ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนา กวงแหวน
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ