ชื่อ - นามสกุล :นางสาววีณา ภิระตา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาบัญชี/หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาบัญชี