ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิศมัย บุญเลิศ
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี/หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี