ชื่อ - นามสกุล :นายภาสกร ฝั้นอ้าย
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง