ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้างานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ