ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุกัญญา คนใจดี
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานบุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์