ชื่อ - นามสกุล :นายสมฤทธิ์ โกมิตร์
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์