ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพงศ์ เสาร์มา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์/หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิจัย
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์