ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย ศรีจันทร์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์/หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างยนต์