[ pinyapach.11 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ภิญญาพัชญ์ จักรบัวคำ
ชื่อเล่น : 
วิดา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
11/11/2526
อายุ : 
34
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
wikanda_wida@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
11 หมู้ 7 ต.ออนเหนือ
อำเภอ : 
แม่ออน
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
50130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0888013833
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานบัญชี/การเงิน
การศึกษา : 
ปริญญาตรี