[ tipparat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ทิพรัตน์ คำจีน
ชื่อเล่น : 
ขิง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/9/2522
อายุ : 
37
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
tipparat.kamjeen92@gmail.com  
ที่อยู่ : 
96/1
อำเภอ : 
สันกำแพง
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
50130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0640084546
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี