[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

**วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เลขที่ ๗๖ หมู่ ๑ ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๙-๐๗๙ **วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เลขที่ ๗๖ หมู่ ๑ ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๙-๐๗๙

เมนูหลัก
ศธ.02 ออนไลน์
ระบบ smis
SLB 2007
SAR 2559

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 86 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner

ค้นหาจาก google
สมัครเรียนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ม.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
118 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
131 คน
สถิติเดือนนี้
1056 คน
สถิติปีนี้
22349 คน
สถิติทั้งหมด
244418 คน
IP ของท่านคือ 3.235.30.155
(Show/hide IP)

  
ประวัติวิทยาลัยฯ  
 

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคสันกำพง
 
ประวัติการัดตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง   ตั้งอยู่เลขที่ 76  หมู่ 1 (บ้านสหกรณ์ 1) ถนนเชียงใหม่-น้าพร้อนสันกำแพง
(ทางหลวงหมายเลข 1317)  ตำบลบ้านสหกรณ์   อำเภอแม่ออน   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50130
โทรศัพท์ 053-929079  โทรสาร 053-929118
e-mail  address   :  skptcacth@gmail.com sankampang57@outlook.co.th
เว็บไซต์ www.skptc.ac.th    มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 75  ไร่  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่  24  กิโลเมตร
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธการ  ตามนโยบายการพัฒนา
กำลังคนของรัฐบาล   เมื่อวนที่ 25  มีนาคม  2539  ปัจจุบันเปิดสอนแผนกวิชาชางยนต์   แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  แผนกวิชาการบัญชี  และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในอาชีพต่างๆ  อกเป็นจำนวนมาก
ตามความต้องการของผู้เรียน   ตลอดจนการให้บริการวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ    เช่น  Fixit  Center   เป็นต้น
 

  
   
แผนผังแสดงตำแหน่งอาคารสถานที่
 
1. อาคารอำนวยการ                                                               6.บ้านพักครู
2.เสาธง / ลานกิจกรรม                                                           7. อาคารเรียนวิชาสามัญ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. อาคารช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์                  8.อาคารโรงอาหาร และหอประชุม
4.อาคารเทคนิคพื้นฐาน                                                          9. อาคารศูนย์วิทยบริการ
5.สนามบาสเก็ตบอล / สนามตะกร้อ                                       10. อาคารช่างยนต์
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกจ  และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“อาชีพสร้างคุณภาพคน  คนสร้างคุณภาพสังคม”
 
 ิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา”
 
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหารจัดการ
 
 ัตลักษณ์
“บริการ”
ุณลักษณะขผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
1.  มีความรู้  มีทักษะตามสมรรถนะอาชีพในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในสาขาอาชพที่ศกษา
3.  มีทักษะในการสอสารในภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ
4.  มีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ
5.  มีความรู้ในการประกอบธรกิจ   และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
6.  มีความรู้  มีความสามารถในการทาวิจัยแบบไม่ซับซ้อนได้
 
สัญลักษณ์ขงสถานศึกษา
 
สัญลักษณ์ของสถานศกษาดัดแปลงมาจากสัญลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่ง เป็นหน่วยงานต้นสังกัด  เป็นรูปเสมาธรรมจักร   และรวงข้างเปลวเพลิงอยู่ในวงกลมพื้นสีแดงเลือดหมู   มี ตัวอักษรหัวใจนักปราชญ์ ทุ ส น ม (ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค) อยู่ด้านล่าง  ล้อมรอบด้วยวงกลมพื้นสีขาว   โดย มีตัวอักษรบอกชื่อสถานศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในวงกลมรอบนอก

สีประจำสถาึกษา

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  คือ  “สีแดงเลือดหมู – ขาว”

ามหาย

สีแดงเลือดหม   นอกจากจะมีความหมายระลึกถึงหน่วยงานต้นสังกัดหลัก  คือ   สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว  ยังหมายถึงความมีพลังอย่างเต็มเปี่ยมในการที่ศึกษาหาความรู้ในสรรพวิชา อาชีพทั้งปวง

สีขาว  หมายถึง  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  ที่ทุกๆ  คนพึงมีต่ออาชีพและสังคม

 
  ต้น้ประจำสถาึกษา
ต้นไม้ประจำวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง คือ  ต้นะม่ว
 

 
 
ามหาย

1.  เป็นต้นไม้ดั้งเดิมในพื้นที่ตั้งสถานศึกษา

2.  เป็นต้นไม้ที่มีอรรถประโยชน์ทั้งลาต้น  ผล  ใบ  ฯลฯ   เฉกเช่นบุคลากรทุกคนของสถานศึกษานี้